Mepropos

Net als in alle andere sectoren, is er in de landbouw van alles aan de hand. We willen minder emissies, we willen schadelijke effecten op de natuur minimaliseren en we willen gezond voedsel produceren. Een klein maar belangrijk onderdeel in dit geheel waar we ons de komende 2 jaar onder de naam Mepropos nu mee bezig gaan houden, is de onkruidbestrijding. Door betere en nauwkeurige besturingstechnieken kunnen we nu om iedere individuele plant heen schoffelen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen in te hoeven zetten. Om het nog mooier te maken, gaan we het systeem elektrisch uitvoeren, zodat de mogelijkheid bestaat dit met zonne-energie te gaan doen.

Agro & Climate

Klimaat is juist ook tijdens de coronaperiode, een uiterst belangrijk speerpuntthema. We pakken een stukje van dit thema op in samenwerking met 2 Nederlandse en Duitse boeren en een adviesorganisatie. In een bestek van 2 jaar willen we in het project “Agro & Climate” een concept voor een energieneutrale stal gaan ontwikkelen. Allerlei innovatieve technieken worden daarvoor bijeengebracht. Verder wordt er gewerkt aan methoden om stikstof daar heen te brengen, waar het zinvol is: bij de plant. Er wordt gewerkt aan landbouwmachines en een systeem om stikstof van verhard oppervlak op te vangen.

Bike no Borders

We zijn initiatiefnemers van bike-no-borders.eu, een initiatief wat precies in de tijd past. We willen het gebruik van de fiets een boost geven. In beide landen en natuurlijk ook grensoverschrijdend. Om de ‘verkeerswende’, zoals ze het in het Duits mooi uitdrukken, mogelijk te maken, moeten verschillende partijen actief worden. Het gaat om infrastructuur, fietstechniek, IT en natuurlijk ook de mind-set, om de mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Uitkomsten van 5 zeer interessante workshops worden nu bijeen gebracht om een groot gezamenlijk vervolginitiatief op gang te brengen.

https://bike-no-borders.eu/

Leren zonder grenzen: al meer dan 6000 studenten over de grens gebracht!

Samen met het Graafschap College Doetinchem coördineert DNL-contact het project Leren zonder Grenzen.

Aan Duitse zijde zijn meer dan 30 (!) vakscholen – de zgn. Berufskollegs – en aan Nederlandse zijde alle grote ROC’s langs de grens van Arnhem tot Coevorden betrokken. 

Samen organiseren zij uitwisselingen, grensoverschrijdende stages, excursies en samenwerking tussen de scholen waarbij gewerkt wordt aan concrete projecten. Zo hebben leerlingen van de Technische Schulen Steinfurt en het ROC van Twente samen een rotonde aangelegd en plannen leerlingen van het Adolf-Kolping Berufskolleg Münster en het Deltion College Zwolle een gezamenlijke fototentoonstelling in Münster. Bovendien worden wedstrijden georganiseerd tussen de verschillende instellingen op specifieke onderwerpen. Voor de detailhandel wordt elk jaar in het Wunderland Kalkar het beste verkopersteam van de Euregio bekroond. Duitse scholen strijden echter niet tegen Nederlandse scholen, maar gemengde Duits-Nederlandse teams tegen elkaar.

Bij het aanvragen van de subsidie werden concrete concepten ingediend voor de opleidingsdomeinen technologie & metaal, windenergie, optiek, kinderopvang, logistiek, handel & detailhandel en bouw/houtbewerking/meubel/interieur. Vervolgens is een zogenaamd ‘vrij werkpakket’ bijgekomen waarin nog verdere scholen en opleidingen kunnen worden opgenomen. Dit is een groot succes gebleken, wat onder andere te meten is aan het feit dat er inmiddels meer dan 30 beroepsopleidingen deelnemen en meer dan 6.000 studenten hebben deelgenomen aan uitwisselingsprojecten. De Duitse en Nederlandse scholen worden begeleid door het Graafschap College en DNL-contact. DNL-contact speelde een doorslaggevende rol bij het aanvragen van dit project, dat een budget heeft van ongeveer 3 miljoen euro.

www.leren-zonder-grenzen.com 

INTERREG VA-project Groen Goud met succes afgerond

Onder de leiding van DNL-contact heeft een Duits-Nederlands consortium van twee hogescholen (Saxion en FH Münster) en negen mkb-bedrijven uit beide landen samengewerkt.

Gezamenlijk zijn innovatieve processen ontwikkeld voor het hergebruiken van bioafval.

Leadpartner: DNL-contact

Projectpartners: FH Münster, Saxion Enschede, BTG Biomass Technology Group B.V., Döpik Umwelttechnik GmbH, WESSLING Holding GmbH & Co. KG, Alba Baving GmbH, Foreco, Lohmann GmbH

Projectbudget: 2,2 mln. euro

Projectlooptijd: 01-04-2015 t/m 31-08-2019

Gefinancierd door: EFRE / EFRO INTERREG VA, Ministerie van Economische Zaken, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Provincie Overijssel

groen-goud.eu

Onder de leiding van DNL-contact heeft een Duits-Nederlands consortium van twee hogescholen (Saxion en FH Münster) en negen mkb-bedrijven uit beide landen samengewerkt om gezamenlijk innovatieve processen te ontwikkelen voor het hergebruiken van bioafval.

Het beperken van de CO2-uitstoot en het beschermen van het klimaat stellen zowel Duitsland als Nederland voor grote uitdagingen. Het gebruik van duurzame biomassaresiduen voor het opwekken van duurzame energie of als grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten kan hierbij helpen. Veel van de biomassaresiduen zijn echter niet geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Pyrolyse is hiervoor een oplossing: Daarbij gaat het om de thermische afbraak van chemische verbindingen bij hoge temperaturen onder afwezigheid van zuurstof, met als gevolg dat uit de biomassa olie wordt geproduceerd. In principe is dit hetzelfde proces dat aardolie gedurende honderden jaren diep in de aarde heeft ondergaan, alleen nu kunstmatig. De zo gewonnen olie wordt gebruikt als energiebron of als grondstof voor b.v. houtbeschermingsmiddelen, verf of hars. De eerste houtbeschermingsmiddelen op basis van fracties uit de pyrolyse-olie zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort op de markt komen. Een Life Cycle Analyse heeft aangetoond hoe duurzaam de inzet van pyrolyse-olie voor energietoepassingen en houtbescherming is.


Intensieve Duits-Nederlandse samenwerking heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen. De twee hogescholen hebben in samenwerking met de WESSLING Holding het onderzoek gedaan, de afvalverwerkingsbedrijven Alba Baving en Lohmann hebben het bioafval aangeleverd en BTG en Foreco hebben voor de toepassingen van de pyrolyse-olie in de praktijk gezorgd. De projectleiding en coördinatie van al deze werkzaamheden lag in handen van DNL-contact.