Leren zonder grenzen: al meer dan 6000 studenten over de grens gebracht!

Samen met het Graafschap College Doetinchem coördineert DNL-contact het project Leren zonder Grenzen.

Aan Duitse zijde zijn meer dan 30 (!) vakscholen – de zgn. Berufskollegs – en aan Nederlandse zijde alle grote ROC’s langs de grens van Arnhem tot Coevorden betrokken. 

Samen organiseren zij uitwisselingen, grensoverschrijdende stages, excursies en samenwerking tussen de scholen waarbij gewerkt wordt aan concrete projecten. Zo hebben leerlingen van de Technische Schulen Steinfurt en het ROC van Twente samen een rotonde aangelegd en plannen leerlingen van het Adolf-Kolping Berufskolleg Münster en het Deltion College Zwolle een gezamenlijke fototentoonstelling in Münster. Bovendien worden wedstrijden georganiseerd tussen de verschillende instellingen op specifieke onderwerpen. Voor de detailhandel wordt elk jaar in het Wunderland Kalkar het beste verkopersteam van de Euregio bekroond. Duitse scholen strijden echter niet tegen Nederlandse scholen, maar gemengde Duits-Nederlandse teams tegen elkaar.

Bij het aanvragen van de subsidie werden concrete concepten ingediend voor de opleidingsdomeinen technologie & metaal, windenergie, optiek, kinderopvang, logistiek, handel & detailhandel en bouw/houtbewerking/meubel/interieur. Vervolgens is een zogenaamd ‘vrij werkpakket’ bijgekomen waarin nog verdere scholen en opleidingen kunnen worden opgenomen. Dit is een groot succes gebleken, wat onder andere te meten is aan het feit dat er inmiddels meer dan 30 beroepsopleidingen deelnemen en meer dan 6.000 studenten hebben deelgenomen aan uitwisselingsprojecten. De Duitse en Nederlandse scholen worden begeleid door het Graafschap College en DNL-contact. DNL-contact speelde een doorslaggevende rol bij het aanvragen van dit project, dat een budget heeft van ongeveer 3 miljoen euro.

www.leren-zonder-grenzen.com