Bike no Borders

We zijn initiatiefnemers van bike-no-borders.eu, een initiatief wat precies in de tijd past. We willen het gebruik van de fiets een boost geven. In beide landen en natuurlijk ook grensoverschrijdend. Om de ‘verkeerswende’, zoals ze het in het Duits mooi uitdrukken, mogelijk te maken, moeten verschillende partijen actief worden. Het gaat om infrastructuur, fietstechniek, IT en natuurlijk ook de mind-set, om de mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Uitkomsten van 5 zeer interessante workshops worden nu bijeen gebracht om een groot gezamenlijk vervolginitiatief op gang te brengen.

https://bike-no-borders.eu/