Mepropos

Net als in alle andere sectoren, is er in de landbouw van alles aan de hand. We willen minder emissies, we willen schadelijke effecten op de natuur minimaliseren en we willen gezond voedsel produceren. Een klein maar belangrijk onderdeel in dit geheel waar we ons de komende 2 jaar onder de naam Mepropos nu mee bezig gaan houden, is de onkruidbestrijding. Door betere en nauwkeurige besturingstechnieken kunnen we nu om iedere individuele plant heen schoffelen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen in te hoeven zetten. Om het nog mooier te maken, gaan we het systeem elektrisch uitvoeren, zodat de mogelijkheid bestaat dit met zonne-energie te gaan doen.