INTERREG VA-project Groen Goud met succes afgerond

Onder de leiding van DNL-contact heeft een Duits-Nederlands consortium van twee hogescholen (Saxion en FH Münster) en negen mkb-bedrijven uit beide landen samengewerkt.

Gezamenlijk zijn innovatieve processen ontwikkeld voor het hergebruiken van bioafval.

Leadpartner: DNL-contact

Projectpartners: FH Münster, Saxion Enschede, BTG Biomass Technology Group B.V., Döpik Umwelttechnik GmbH, WESSLING Holding GmbH & Co. KG, Alba Baving GmbH, Foreco, Lohmann GmbH

Projectbudget: 2,2 mln. euro

Projectlooptijd: 01-04-2015 t/m 31-08-2019

Gefinancierd door: EFRE / EFRO INTERREG VA, Ministerie van Economische Zaken, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Provincie Overijssel

groen-goud.eu

Onder de leiding van DNL-contact heeft een Duits-Nederlands consortium van twee hogescholen (Saxion en FH Münster) en negen mkb-bedrijven uit beide landen samengewerkt om gezamenlijk innovatieve processen te ontwikkelen voor het hergebruiken van bioafval.

Het beperken van de CO2-uitstoot en het beschermen van het klimaat stellen zowel Duitsland als Nederland voor grote uitdagingen. Het gebruik van duurzame biomassaresiduen voor het opwekken van duurzame energie of als grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten kan hierbij helpen. Veel van de biomassaresiduen zijn echter niet geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Pyrolyse is hiervoor een oplossing: Daarbij gaat het om de thermische afbraak van chemische verbindingen bij hoge temperaturen onder afwezigheid van zuurstof, met als gevolg dat uit de biomassa olie wordt geproduceerd. In principe is dit hetzelfde proces dat aardolie gedurende honderden jaren diep in de aarde heeft ondergaan, alleen nu kunstmatig. De zo gewonnen olie wordt gebruikt als energiebron of als grondstof voor b.v. houtbeschermingsmiddelen, verf of hars. De eerste houtbeschermingsmiddelen op basis van fracties uit de pyrolyse-olie zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort op de markt komen. Een Life Cycle Analyse heeft aangetoond hoe duurzaam de inzet van pyrolyse-olie voor energietoepassingen en houtbescherming is.


Intensieve Duits-Nederlandse samenwerking heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen. De twee hogescholen hebben in samenwerking met de WESSLING Holding het onderzoek gedaan, de afvalverwerkingsbedrijven Alba Baving en Lohmann hebben het bioafval aangeleverd en BTG en Foreco hebben voor de toepassingen van de pyrolyse-olie in de praktijk gezorgd. De projectleiding en coördinatie van al deze werkzaamheden lag in handen van DNL-contact.