Agro & Climate

Klimaat is juist ook tijdens de coronaperiode, een uiterst belangrijk speerpuntthema. We pakken een stukje van dit thema op in samenwerking met 2 Nederlandse en Duitse boeren en een adviesorganisatie. In een bestek van 2 jaar willen we in het project “Agro & Climate” een concept voor een energieneutrale stal gaan ontwikkelen. Allerlei innovatieve technieken worden daarvoor bijeengebracht. Verder wordt er gewerkt aan methoden om stikstof daar heen te brengen, waar het zinvol is: bij de plant. Er wordt gewerkt aan landbouwmachines en een systeem om stikstof van verhard oppervlak op te vangen.