Subsidie mogelijk voor Grenzenlo(o)s

“Op de website van Grenzenlo(o)s staat dat je in aanmerking kunt komen voor eventuele subsidies. Hoe zit dat precies?” Dat klopt! Met de deelname aan het initiatief Grenzenlo(o)s draag je bij aan het duurzaam uitbreiden van internationale business. Om deze reden kun je met jouw deelname in aanmerking komen voor subsidies. TIP: Wil je graag meer weten over de mogelijkheden op het gebied van subsidies? Of heb je een andere vraag over Grenzenlo(o)s? Meld je dan aan voor onze digitale infomeeting! Dit kan via onze website → https://grenzenloos.org/#contact

DNL Business Partner in Grenzenlo(o)s

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan medewerkers met kennis van het buurland. Meer kennis helpt bij het overbruggen van cultuurverschillen en geeft een boost aan de grensoverschrijdende handel. En dit is belangrijk want de handelsrelatie tussen Nederland en Duitsland is een van de grootste bilaterale handelsrelaties van Europa. Het initiatief Grenzenlo(o)s biedt jou de kans om in de praktijk te leren over onze buren.

Het initiatief Grenzenlo(o)s is een samenwerking tussen Saxion, WTC Twente, Rabobank Enschede-Haaksbergen en DNL Business.  Als kennispartners zijn onder meer de WfG Kreis Borken, de Wirtschaftsförderung Stadt Gronau, de Wirtschaftsförderung Graftschaft Bentheim en de netwerkorganisatie JCI WJ Noabers aangesloten.

Meer info: www.grenzenloos.org.

Mepropos

Net als in alle andere sectoren, is er in de landbouw van alles aan de hand. We willen minder emissies, we willen schadelijke effecten op de natuur minimaliseren en we willen gezond voedsel produceren. Een klein maar belangrijk onderdeel in dit geheel waar we ons de komende 2 jaar onder de naam Mepropos nu mee bezig gaan houden, is de onkruidbestrijding. Door betere en nauwkeurige besturingstechnieken kunnen we nu om iedere individuele plant heen schoffelen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen in te hoeven zetten. Om het nog mooier te maken, gaan we het systeem elektrisch uitvoeren, zodat de mogelijkheid bestaat dit met zonne-energie te gaan doen.

Agro & Climate

Klimaat is juist ook tijdens de coronaperiode, een uiterst belangrijk speerpuntthema. We pakken een stukje van dit thema op in samenwerking met 2 Nederlandse en Duitse boeren en een adviesorganisatie. In een bestek van 2 jaar willen we in het project “Agro & Climate” een concept voor een energieneutrale stal gaan ontwikkelen. Allerlei innovatieve technieken worden daarvoor bijeengebracht. Verder wordt er gewerkt aan methoden om stikstof daar heen te brengen, waar het zinvol is: bij de plant. Er wordt gewerkt aan landbouwmachines en een systeem om stikstof van verhard oppervlak op te vangen.

Bike no Borders

We zijn initiatiefnemers van bike-no-borders.eu, een initiatief wat precies in de tijd past. We willen het gebruik van de fiets een boost geven. In beide landen en natuurlijk ook grensoverschrijdend. Om de ‘verkeerswende’, zoals ze het in het Duits mooi uitdrukken, mogelijk te maken, moeten verschillende partijen actief worden. Het gaat om infrastructuur, fietstechniek, IT en natuurlijk ook de mind-set, om de mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Uitkomsten van 5 zeer interessante workshops worden nu bijeen gebracht om een groot gezamenlijk vervolginitiatief op gang te brengen.

https://bike-no-borders.eu/

Leren zonder grenzen: al meer dan 6000 studenten over de grens gebracht!

Samen met het Graafschap College Doetinchem coördineert DNL-contact het project Leren zonder Grenzen.

Aan Duitse zijde zijn meer dan 30 (!) vakscholen – de zgn. Berufskollegs – en aan Nederlandse zijde alle grote ROC’s langs de grens van Arnhem tot Coevorden betrokken. 

Samen organiseren zij uitwisselingen, grensoverschrijdende stages, excursies en samenwerking tussen de scholen waarbij gewerkt wordt aan concrete projecten. Zo hebben leerlingen van de Technische Schulen Steinfurt en het ROC van Twente samen een rotonde aangelegd en plannen leerlingen van het Adolf-Kolping Berufskolleg Münster en het Deltion College Zwolle een gezamenlijke fototentoonstelling in Münster. Bovendien worden wedstrijden georganiseerd tussen de verschillende instellingen op specifieke onderwerpen. Voor de detailhandel wordt elk jaar in het Wunderland Kalkar het beste verkopersteam van de Euregio bekroond. Duitse scholen strijden echter niet tegen Nederlandse scholen, maar gemengde Duits-Nederlandse teams tegen elkaar.

Bij het aanvragen van de subsidie werden concrete concepten ingediend voor de opleidingsdomeinen technologie & metaal, windenergie, optiek, kinderopvang, logistiek, handel & detailhandel en bouw/houtbewerking/meubel/interieur. Vervolgens is een zogenaamd ‘vrij werkpakket’ bijgekomen waarin nog verdere scholen en opleidingen kunnen worden opgenomen. Dit is een groot succes gebleken, wat onder andere te meten is aan het feit dat er inmiddels meer dan 30 beroepsopleidingen deelnemen en meer dan 6.000 studenten hebben deelgenomen aan uitwisselingsprojecten. De Duitse en Nederlandse scholen worden begeleid door het Graafschap College en DNL-contact. DNL-contact speelde een doorslaggevende rol bij het aanvragen van dit project, dat een budget heeft van ongeveer 3 miljoen euro.

www.leren-zonder-grenzen.com