Zijn er grote verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse medialandschap?

Veel regio’s en plaatsen in Duitsland hebben meerdere regionale dagbladen. Dit komt de pluriformiteit van het nieuws ten goede en biedt goede mogelijkheden voor free publicity. In Nederland spreekt men in het algemeen over ‘one paper cities’, één regionaal dagblad per streek. Daar tegenover staat dat Nederland aanzienlijk meer nationale titels kent.

Heeft u nog vragen?
Uw deskundige partner voor antwoorden:

Dr. Johannes Reef

T: +49 2551 7047110
F: +49 2551 7047118
E: reef@dnl-contact.de
W: www.dnlcontact.nl