Welk communicatiemiddel is het meest geschikt om mijn klanten te bereiken?

Het juiste communicatiemiddel is natuurlijk afhankelijk van uw doelgroep en uw doelstellingen. Dit geldt voor zowel Duitsland als Nederland. Verschillen zitten bijvoorbeeld in de impact die het Internet heeft. De Duitser is wat dat betreft traditioneler ingesteld dan de Nederlander. Een juiste combinatie van digitale en niet digitale media is dan ook van groot belang.

Vraagt u dan naar onze experts Stefano van Team Nijhuis en Johannes Reef van DNL-contact. Telefoon: 0049 2551 704 7110. Of stuurt u een e-mail naar stefano@teamnijhuis.com of reef@dnl-contact.de.

Heeft u nog vragen?
Uw deskundige partner voor antwoorden:

Stefano Golia

T: +49-2551 704 71 10
F: +49-2551 704 71 18
E:  stefano@teamnijhuis.com

Dr. Johannes Reef

T: +49 2551 7047110
F: +49 2551 7047118
E: reef@dnl-contact.de
W: www.dnlcontact.nl