Interessante opdrachten in Duitsland – openbare aanbestedingen!

Het inschrijven op een openbare aanbesteding kan een interessante manier zijn om een opdracht in Duitsland te verwerven. Wij bekijken regelmatig Duitse websites als www.vergabe24.de, www.vergabe.nrw.de of de website van het Ministerium für Wirtschaft und Technologie www.bmwi.de om mogelijke opdrachten voor onze klanten te vinden. Door richtlijnen van de EU is het makkelijker dan vroeger om aan buitenlandse aanbestedingen deel te nemen. Wij helpen u met het zoeken naar geschikte opdrachten, zorgen ervoor dat u aan alle criteria voldoet en de communicatie met de aanbestedende instantie moeiteloos verloopt. Ook adviseren wij openbare instellingen en projectpartners van door de EU gesubsdieerde projecten om aanbestedingsprocessen goed te plannen en uit te voeren.

Wilt u weten of dit misschien ook interessant voor uw product of dienstverlening is? Wij geven u graag persoonlijk advies.

Heeft u nog vragen?
Uw deskundige partner voor antwoorden:

Dr. Johannes Reef

T: +49 2551 7047110
F: +49 2551 7047118
E: reef@dnl-contact.de
W: www.dnlcontact.nl