Interculturele scholing

Cultuurverschillen: Coaching en workshops

U, jij of allebei

Mentaliteiten vallen niet uit de lucht, maar zijn het resultaat van verschillende historische ervaringen: Enerzijds Nederland, dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog uit het verzet tegen de Spaanse autoriteiten is ontstaan en kort daarna uitgroeide tot een zeevaart- en handelsmacht van wereldformaat met een internationale oriëntatie en een liberale samenleving. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn een lage machtsafstand en een zeer lage onzekerheidsvermijding. Anderzijds Duitsland, dat in 1871 is ontstaan uit de behoefte aan centraal gezag, met een sterke Pruisisch-militaire traditie. Machtsafstand en het vermijden van onzekerheden worden bepalende factoren van de samenleving. Twee tegengestelde ontwikkelingen die tot op de dag van vandaag de mentaliteiten aan beide zijden van de grens hebben gevormd.

In onze workshops leggen we de historische contexten uit en geven we u een basis voor het begrijpen van het anderszijn. Plotseling worden bepaalde ‘andere’ gedragspatronen niet meer onjuist geïnterpreteerd, maar begrepen.

Vooral in het bedrijfsleven spelen deze verschillen een belangrijke rol. Nederland als klassieke handelsnatie met een hoge mate van flexibiliteit en pragmatisme, Duitsland als technische en industriële natie met kenmerken als precisie en zakelijkheid. Deze verschillen zijn vandaag de dag nog steeds te vinden in Nederlandse en Duitse bedrijven. Daarom bevatten onze workshops onder andere de volgende aspecten: 

– Omgangsvormen: formeel versus informeel 

– Werkcultuur en besluitvormingsprocessen: overlegcultuur versus top-down beslissingen 

– Hiërarchische structuren 

– Verschillende manieren van werken 

– Wederzijdse vooroordelen en stereotypen

–  Communicatie: Duitsers communiceren anders dan Nederlanders

Het doel is om sensitiviteit te creëren voor de “andere” Nederlandse bedrijfscultuur. Daarnaast wordt basiskennis over de verschillende randvoorwaarden in het bedrijfsleven, het recht, de politiek en de maatschappij meegegeven.

Interesse? Lees de brochure Kulturunterschiede im Nachbarland / Cultuurverschillen in het buurland, die wij hebben geschreven voor de EUREGIO.

Link: https://grenzinfo.eu/wp-content/uploads/2019/04/Kulturunterschiede-D-NL.pdf#page=1&zoom=auto,-70,595

Wilt u een workshop, een presentatie of een interculturele (verkoop)training speciaal op maat voor uw medewerkers? Neem contact met ons op.

Johannes Reef, DNL-contact, Tel. +49/2551/7047110 reef@dnl-contact.de