Potentiële klanten in Duitsland leren kennen, maar hoe?

Heeft u een mooi product? Geweldig, maar nu gaat het erom klanten in Duitsland te vinden.

Vaak zijn het persoonlijke contacten – gesprekken ter plaatse bij (potentiële) klanten die de weg voor nieuwe markten vrijmaken. Dat geldt voor veel branches.

Wij stellen samen met u een profiel van uw doelgroep op. Hoe ziet uw potentiële klant in Duitsland er uit? Wanneer deze vraag beantwoord is, begint ons onderzoek. Wij stellen een lijst van uw doelgroep op inclusief namen van contactpersonen. Vervolgens brengen wij een contact tot stand en maken een afspraak voor een gesprek. Indien gewenst staan we u daarbij als intermediair/tolk ter beschikking. Dat betekent dat wij samen met u naar uw nieuwe klant in Duitsland gaan. 

Heeft u nog vragen?
Uw deskundige partner voor antwoorden:

Dr. Johannes Reef

T: +49 2551 7047110
F: +49 2551 7047118
E: reef@dnl-contact.de
W: www.dnlcontact.nl