Zijn Duitse belastingadviseurs tot geheimhouding verplicht?

In Duitsland geldt wettelijke geheimhouding, in Nederland is geheimhouding vanuit de brancheorganisatie geregeld. Daarnaast zijn belastingadviseurs vanzelfsprekend gehouden hun vak onafhankelijk, met verantwoordelijkheidsgevoel en naar eer en geweten uit te oefenen. Wederzijds vertrouwen staat daarbij altijd centraal.

Neemt u contact op met onze Duitse deskundige Ansgar Cordes van Euregiotax via telefoonnummer 02551 704 7110. U kunt ook een e-mail sturen aan cordes@euregiotax-rheine.de

T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu

Ansgar Cordes
T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu