Wat houdt belastingadvies precies in?

Wat houdt belastingadvies precies in?

De basis van belastingadvies is om samen met u doelen vast te leggen, strategieën ter realisering van deze doelen te bepalen én het bereiken van de doelen te monitoren.

Succes betekent niet alleen op korte termijn „belasting verlagen” maar vooral op basis van strategische bedrijfsvoering en vermogensbeheer op lange termijn optimaal rendement behalen.

Uitgaande van een analyse van de bestaande situatie ontwikkelen wij voor u verschillende alternatieven en leggen u die voor.

Neemt u contact op met onze Duitse deskundige Ansgar Cordes van euregioTAX via telefoonnummer 02551 704 7110. U kunt ook een e-mail sturen aan cordes@euregiotax-rheine.de.

Heeft u nog vragen?
Uw deskundige partner voor antwoorden:

T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu

Ansgar Cordes
T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu