Hoe lost u grensoverschrijdende belastingkwesties op?

Bij grensoverschrijdende belastingkwesties werken wij samen met Duitse en Nederlandse belastingadviseurs.

Uitgaande van de wetgeving in beide landen en rekening houdend met de belastingverdragen helpen wij u dubbele belastingheffing te voorkomen.

Wij houden daarbij rekening met de verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting.

Het is niet voldoende alleen de fiscale tarieven met elkaar te vergelijken. De regelgeving in beide landen leidt soms tot verschillende berekeningsgrondslagen, bijvoorbeeld als het om afschrijvingen gaat.

Neemt u contact op met onze Duitse deskundige Ansgar Cordes van Euregiotax via telefoonnummer 02551 704 7110. U kunt ook een e-mail sturen aan cordes@euregiotax-rheine.de

T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu

Ansgar Cordes
T: +49 2551 704 7110
F: +49 2551 704 7118
E: info@dnlbusiness.eu